Codesoft ENTERPRISE

Codesoft Enterprise je nejvyšší prodávaná verze programu, ještě více rozšiřující možnosti verze PRO s odstraněním jejích některých omezení. Základní vlastnosti:

  • rozšířený počet lineárních druhů čárových kódů na 2/5, Aztec code, Bookland, Codablock, Codabare, Code 11, Code 39, Code 128, Code CIP, , EAN 8, EAN 13, German post,  Maxicode, MSI, Postnet, UCC a UPC, Vericode, Zip, ale i 2D čárové kódy Datamatrix a PDF 417.
  • při tisku k dispozici buďto interní dodané ovladače termotiskáren, ale lze také tisknout s využitím ovladačů dodaných výrobci tiskáren pro Windows (tedy i na jiných typech tiskáren jako laserových nebo ink-jet),
  • určena pro rozšířené použití pro návrh a tisku  statických i dynamických etiket, má k dispozici zamykání vlastností a pozic objektů na etiketě
  • umožňuje vkládání variabilních graf. objektů, napojení na veškerá databázová rozhraní včetně  SQL, import přes FTP, export etikety jako grafiku, ukládání a tisk logu průběhu tisku, ...
  • Plná podpora programování Smrat Label etiket (RFID tagy) během tisku na příslušně vybavených termotiskárnách
  • nemá žádné omezení na počet současně připojených tiskáren a to jak s využitím interních ovladačů, tak i externích dodaných výrobci tiskáren

Pro vyzkoušení možností jednotlivých verzí programu (Lite, Pro, Enterprise, Runtime) zvolte přepnutí v menu programu: "Nástroje/Volby/Režim produktu" -   Přepnutí mezi jednotlivými verzemi vyžaduje restart programu....

Máte zájem o vyzkoušení plně funkční verze programu? Pro stažení pokračujte zde.