Codesoft RUNTIME

Codesoft Runtime je odlehčenou verzí Enterprise pouze pro tzv. činnosti Print-only. Základní vlastnosti:

  • verze Runtime je určena pro nasazení na pracovních stanicích pouze pro tisková pracoviště
  • do verze lze načíst již předem vytvořené etikety v jiných sestaveních programu Codesoft a provádět jen tisk s případným interaktivním vložením hodnot povolených při tvorbě etikety
  • obsluha tiskového pracoviště nemůže měnit obsah etikety, vlastnosti a umístění objektů ani napojení na datové zdroje
  • z tiskových možností přebírá Runtime vlastnosti Enterprise, tedy neomezený počet připojených tiskáren, ať už z využitím interních tiskových ovladačů pro termotiskárny, tak i externích -  dodaných výrobci tiskáren jiných typů (laser, ink-jet, ....)

Pro vyzkoušení možností jednotlivých verzí programu (Lite, Pro, Enterprise, Runtime) zvolte přepnutí v menu programu: "Nástroje/Volby/Režim produktu" -   Přepnutí mezi jednotlivými verzemi vyžaduje restart programu...