Label Matrix

Sw Label Matrix je určen pro snadné navrhování a tisk etiket s čárovými kódy. Velmi jednoduché a přehledné uživatelské rozhranní, intuitivní práce jen s několika základními objekty (text, obrázek čárový kód, čára, ...) umožňuje práci s tímto programem opravdu každému. Licence je k dispozici ve dvou verzích a to LabelMatrix QuickDraw a LabelMatrix PowerPro.

Mezi základní vlastnosti patří:

  • podpora programování "smart labels" - etiket s RFID identifikátory
  • vkkládání objektů TextArt s možností tvorby tvarovaného textu s uživatelsky definovatelnými úhly otáčení ´sweep angles´, rotovanými znaky a novými volbami pro vyplnění textem, obrysu textu a stínování
  • definice pozadí etiket, lze je používat jako nástin "základní vrstvy", čímž se proces návrhu etikety zjednodušuje
  • LABEL MATRIX podporuje také kulaté formáty etiket, které jsou užívány pro etikety DVD/CD
  • plný náhled finální podoby etikety před tiskem včetně vstupu proměnných
  • funkce "Bundle Save" umožňuje uložení etikety a všech externích objektů do jedné složky
  • duplikace proměnných, tvorba SQL dotazů, ......

Porovnání možností obou dostupných verzí najdete v následujícím PDF souboru.

 

Plně funkční Trial verzi programu si můžete stáhnout z tohoto odkazu. Licence můžete přímo objednávat v našem elektronickém obchodě.