Diskrétní dopis - C sklad

Diskrétní dopis - C sklad

Diskrétní dopis - C sklad

U dopisu s diskrétní částí je využitelnost 2/3 tiskopisu A4 pro sdělení adresátovi, poslední třetina je určena k natištění důvěrné informace, rub je potištěn krycím rastrem, zaručujícím neprůhlednost.
Vzorky formulářů Vám v případě zájmu zašleme.