Printronix ODV 1D

Printronix ODV 1D

ODV jednotka pro ověřování lineárních čárových kódů

K termotiskárnám Printronix řady T6000 nebo T8000 je jako příslušenství dodávána i jednotka ODV (Online Data Validator). Jde o verifikační jednotku pro online měření kvality každého vytištěného čárového kódu. Verifikační jednotka vyhodnocuje lineární čárové kódy, k dispozici je i varianta pro 2D čárové kódy. Nejde o žádné dodatečně připojené zařízení, jak tomu bývá u některých výrobců, ale systém který je plně integrován do tiskového engine termotiskárny. Při měření kvality čárového kódu tedy porovnává data, která jsou posílána do tiskárny s obsahem kódu, vyhodnocuje nejenom jeho kvalitu, ale i jeho polohu (umístění) na etiketě.

V případě závady na čárovém kódu se tisk automaticky zastaví, etikety couvnou, a vadná je znehodnocena, aby nemohla být omylem použita (je přetištěna hustou mřížkou). Pak následuje automaticky "reprint", tedy opakovaný pokus o tisk etikety a opětovné měření kvality kódu.

   Technické údaje ke stažení

PROFIPRINT © Všechna práva vyhrazena.

PROFIPRINT spol. s r.o. - průmyslové tiskárny a čárové kódy