PRINTRONIX - online verifikace čárových kódů při tisku


ODV jednotka pro ověřování lineárních čárových kódů

K termotiskárnám Printronix    řady T8000 je jako příslušenství dodávána i jednotka ODV (Online Data Validator). Jde o verifikační jednotku pro online měření kvality každého vytištěného čárového kódu. Verifikační jednotka vyhodnocuje lineární čárové kódy, k dispozici je i varianta pro 2D čárové kódy. Nejde o žádné dodatečně připojené zařízení, jak tomu bývá u některých výrobců, ale systém který je plně integrován do tiskového engine termotiskárny. Při měření kvality čárového kódu tedy porovnává data, která jsou posílána do tiskárny s obsahem kódu, vyhodnocuje nejenom jeho kvalitu, ale i jeho polohu (umístění) na etiketě.

V případě závady na čárovém kódu se tisk automaticky zastaví, etikety couvnou, a vadná je znehodnocena, aby nemohla být omylem použita (je přetištěna hustou mřížkou). Pak následuje automaticky "reprint", tedy opakovaný pokus o tisk etikety a opětovné měření kvality kódu.
Printronix ODVPrintronix ODV etiketa

V případě zájmu o další technické podrobnosti, případně cenovou nabídku, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.


ODV jednotka pro ověřování 2D čárových kódů

Pro řadu termotiskáren Printronix T8000 je nově jako volitelné příslušenství dodávána i jednotka ODV 2D (Online Data Validator) pro kontrolu 2D kódů. Verifikační jednotka  online kontroluje každý vytištěný čárový kód, umí měřit kvalita jak lineárních kódů, tak i 2D kódů. Vyhodnocovací systém je plně integrován do tiskového engine termotiskárny. Při měření kvality čárového kódu se tedy porovnávají data, která jsou posílána do tiskárny s obsahem kódu(ů), vyhodnocuje se nejen kvalita, ale i např. správná poloha (umístění) na etiketě. V případě závady na čárovém kódu se tisk zastaví, etiketa couvne a přetištěním mřížkou je znehodnoce, aby nemohla být omylem použita.

Printronix ODV 2D

Technické parametry ke stažení ve formátu PDF zde.

Jak ODV 2D jednotka Printronix funguje při tisku, můžete shlédnout na krátkém videu:

V případě zájmu o další technické podrobnosti, případně cenovou nabídku, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.