Verifikátory čárových kódů

U vytištěných čárových kódů je pochopitelně jedním z rozhodujících kvalitativních parametrů jeho čitelnost snímači. Jenže ta je ovlivněna i kvalitou konkrétního snímače, kterým se kód načítá. Poté přichází na řadu kvalitativně hlubší rozbor čitelnosti čárového kódu a tím je takzvaná verifikace, někdy označovaná i jako validace. Je to kompletní rozbor kvality kódu podle metodiky, kdy je hodnocen větší počet parametrů a na základě jejich výsledků je zařazen do výsledné třídy kvality. Ty bývají pro zjednodušení označovány písmeny A, B, C, D a F.
Verifikační jednotky pro měření kvality čárových kódů vyhodnocují buďto jen lineární čárové kódy, nebo ty draží zvládají současně i 2D čárové kódy. Ukázky analýzy měření kvality čárového kódu - výsledný protokol:

Dobrý čárový kód ve třídě kvality A Vadný čárový kód ve třídě kvality D

- verifikátory čárových kódů přenosné RJS

- verifikátory čárových kódů on-line k termotiskárnám PRINTRONIX

- verifikátory čárových kódů přenosné i stolní REA

 

Verifikátory čárových kódů REA