Měření kvality čárových kódů - verifikace

Kvalita vytištěných čárových kódů se stává stále důležitějším prvkem v posuzování spolehlivosti přečtení čárového kódu po celou dobu koloběhu zoží od výrobce ke spotřebiteli. Někdy je požadavek na garanci čitelnosti čárového kódu i po celou dobu životnosti výrobku nebo aspoň po dobu trvání záruky.

Pro posouzení kvality vytištěného čárového kódu a jeho zařazení do příslušné kvalitativní skupiny se používá tzv. "verifikace", někdy se používá také výraz validace. Jde o vyhodnocení pomocí speciálního přístroje - verifikátoru. Až do nedávna se verifikovaly jen lineární kódy, v poslední době s rozvojem 2D kódů už verifikátoy umí i tyto čárové kódy vyhodnotit. Podle způsobu použití a principu verifikátoru je můžeme rozdělit do 3 skupin. U prvních 2 skupin se jedná o verifikaci jen některých kódů, není 100%.

  • ruční verifikátory se dají využívat přímo ve výrobních provozech - jsou většinou vybaveny bateriemi, základnová jednotka je vybavena jednoduchým displejem, snímání kódu se prování buď pistolovým snímačem nebo pomocí stojánku, slouží pro orientční analýzu kvality a namátkovou či statistickou kontrolu, příklady základních konfigurací najdete v našem eshopu zde

Verifikátory RJS

  • stacionární verifikátory čárových kódů se používají pro kompletní vyhodnocení kvality čárového kódu, jsou připojeny k počítači, kde pomocí specializovaného sw obsluha vidí přímo jednotlivé parametry analýzy a případná místa defektů, výsledky lze tisknout a archivovat

  • on-line verifikace čárových kódů kotroluje každý vytištěný čárový kód, při zjištění poklesu kvality nebo defektu automaticky zastaví termotiskárnu, etikety s vadným kódem je přetisknuta krycí mříčkou tak, aby nebylo možné ji použít na výrobek. Jedná se tedy o 100% kontrolu každého vytištěného kódu. Tato zařízení se dají použít jen u některých průmyslových termotiskáren vyšších tříd, nutností je karta průmyslového rozhranní (GPIO) pro obousměrnou komunikaci verifikátoru a tiskárny.

                


V případě zájmu o problematiku verifikací čárových kódů, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme.