Měření kvality čárových kódů - verifikace

Kvalita vytištěných čárových kódů se stává stále důležitějším prvkem v posuzování spolehlivosti přečtení čárového kódu po celou dobu koloběhu zoží od výrobce ke spotřebiteli. Někdy je požadavek na garanci čitelnosti čárového kódu i po celou dobu životnosti výrobku nebo aspoň po dobu trvání záruky.

Pro posouzení kvality vytištěného čárového kódu a jeho zařazení do příslušné kvalitativní skupiny se používá tzv. "verifikace", někdy se používá také výraz validace. Jde o vyhodnocení pomocí speciálního přístroje - verifikátoru. Až do nedávna se verifikovaly jen lineární kódy, v poslední době s rozvojem 2D kódů už verifikátoy umí i tyto čárové kódy vyhodnotit. Podle způsobu použití a principu verifikátoru je můžeme rozdělit do 3 skupin. U prvních 2 skupin se jedná o verifikaci jen některých kódů, ale verifikátory jsou schopny autonomního provozu. Poslední skupina zařízení jsou měřící jednotky s kamerovými systémy, která podávají max. přesné výsledky měření - ty však pro svoji funkci vyžadují připojené PC s měřícím sw. Více podrobností o verifikačních jednotkách najdete také zde.

Na základě našich dlouholetých zkušeností s touto problematikou Vám můžeme nabídnout kontrolu Vámi vytištěných kódů dle požadovaných norem s dodáním měřícího protokolu jako komerční službu.

V případě zájmu o problematiku verifikací čárových kódů, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení. Děkujeme.

PROFIPRINT © Všechna práva vyhrazena.

PROFIPRINT spol. s r.o. - průmyslové tiskárny a čárové kódy