Obálkovací systémy

Nedílnou součástí technického vybavení firem, které potřebují mimo tisku vytištěné dokumenty také rozesílat, jsou tzv obálkovací automaty. Podle způsobu obálkování rozeznáváme 2 zakladní druhy technologií obálkování:

1 . Tzv. "klasické obálkování", kdy je jeden nebo i více složených dokumentů mechanicky vložen do poštovní obálky a ta je následně zalepena tzv. mokrou cestou. Počet listů v obálce je dán velikostí obálky a fyzikálními parametry přeloženého papíru

2. Tzv. "tlakové obálkování", kdy je použit pouze speciální papír, opatřený tlakovými zónami. Ten se běžně potiskne např. v laserové tiskárně a následně je v uzavíracím zařízení typu Pressure Seal přeložen do požadovaného skladu a průchodem dvojící ocelových válců vysokým bodovým tlakem v tlakových zónách pevně spojen. Tím je vytvořena obálka, kterou stačí ofrankovat a může být odeslána. Tento systém je vhodný pro vytváření obálek z 1 listu papíru bez příloh.

- klasické obálkovací systémy NEOPOST

Obálkovací systémy

- tlakové obálkovací systémy PFE